MALATESTA PNEUMATICI je kompanija koja posluje u sektoru guma u industrijskoj zoni Anagni, u provinciji Frosinone, šezdesetak kilometara južno od Rima.

Naša kompanija je započela posao popravke guma 1946. godine na lokaciji u centru Rima, zahvaljujući strasti osnivača Alberta Malateste. 1950. godine započeo je proces protektiranja guma kao i popravka. Deset godina kasnije kompanija otvara novu kancelariju (Rim, oblast San Giovanni) povećavajući proizvodnju i direktnu prodaju javnosti, kao i distribuciju proizvoda stručnjacima za gume u centralnoj Italiji.

1968. godine kompanija se seli u prigradsko područje (Tor Vergata, RM) izgrađujući fabriku od oko 2.000 kvadratnih metara, gde je bilo moguće proširiti proizvodnju. Godine 1990. osnovana je nova kompanija, MALATESTA SUD SRL, a počela je izgradnja nove fabrike u industrijskoj zoni Anagnija, kako bi se dala podsticaj i prostor za proizvodnju obnovljenih guma budući da je lokacija Tor Vergata do sada postala područje urbane destinacije. Godine 1993. počela je proizvodnja obnovljenih guma u novom pogonu Anagni.

Nakon 70 godina rada u sektoru, kompanija nastavlja da bude u porodičnom vlasništvu i već nekoliko godina dolazi do treće generacije. Vremenom je strast prema protektiranju guma dovela do stvaranja kvalitetnih proizvoda, koji se izvoze u 35 zemalja širom svijeta, za automobile, laki transport i kamione, industrijska kolica, reli i auto-kros, uvodeći već nekoliko godina i proizvodnju zimske gume.

NAŠA MISIJA

“Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.”

Svjetska komisija za životnu sredinu i razvoj, 1987

MALATESTA PNEUMATICI nudi drugi život gumi. Drugi život kvalitete, vraćajući sve originalne funkcije u potpunu sigurnost i pouzdanost.
Kompanija je napravila izbor ekološke odgovornosti, sarađujući u smanjenju uticaja na životnu sredinu, a samim tim i u smanjenju proizvodnje otpada obnavljanjem onih guma kojima se može dati drugi život.

Problem njihovog uticaja na životnu sredinu je veoma ozbiljan: gumama puštena u životnu sredinu potrebno je 100 godina da se potpuno pokvari.

Proces protektiranja smanjuje proizvodnju guma na kraju vijeka trajanja i usporava tok odlaganja guma.
Protegiranje je danas neophodno, a ne protektiranje znači odbacivanje cijelog vijeka trajanja gume dizajnirane da ima mnogo više životnih ciklusa gazećeg sloja.

Održivi razvoj predstavlja važan scenario za kompanije koje nameravaju da se posvete zaštiti životne sredine.
U ovom kontekstu, „razvoj“ ne znači rast, već ukazuje na poboljšanje sposobnosti zajednice da zadovolji ljudske potrebe; “održivo” znači da se može održavati tokom vremena, što se zatim implementira kako bi se budućim generacijama garantirale vlastite mogućnosti zadovoljavanja potreba i očekivanja.
Ova perspektiva zahtijeva napor koji se istovremeno igra na ekonomskom, ekološkom i socijalnom polju.
MALATESTA PNEUMATIC svaki dan pokušava da se posveti ostvarenju ovog cilja.